PUKK OG GRUS

Pukk utvinnes fra fjell, og er derfor en ikke-fornybar ressurs som må utnyttes til det fulle. Pukk og pukkprodukter brukes nesten uten unntak i alle byggeprosjekter – i fundamenteringer, belegninger og som tilslag i betong og asfalt.

NGU har tatt prøve i grustaket som viser følgende verdier:
Bergart: Kvartsitt • Egenvekt/Densitet: 2.67
Los Angeles Verdi : 18Kulemølle verdi. 8.7Micro-Deval verdi: 6
Disse verdiene er veldig gode. Det betyr at bergarten kan brukes for nesten alle bruksområder (asfalt, betong..).

NGU pukk og grus database finner du her: https://geo.ngu.no/kart/grus_pukk_mobil/

LAST NÅR DET PASSER DEG

Vi har lagt til rette for henting med din egen personbilhenger når det passer deg. Kommer du i åpningstiden så hjelper vi med lasting, eller du laster selv.
Priser for 1 akselet er
kr. 150,- og 2 akslet (boggie) kr. 250,-
Vipps til nr 747414

NB! Området er kameraovervåket. Vi har dessverre ikke tilhengere for utlån eller utleie.

SPRENGSTEIN USORTERT

Brukes til oppfylling av store høyder og kan være et rimeligere alternativ enn maskinkult. Størrelsen på steinene varierer, og kan være opp til én meter.

Pris pr. tonn

MASKINKULT 32/140 mm

Brukes som frostsikringslag og oppfylling i grunnen, som veier og parkeringsplasser, hvor fyllingshøyden er over 40 cm.
Egner seg ikke til å legge ut for hånd, men krever maskin.

Pris pr. tonn

BÆRELAG 0/32 mm

Egner seg godt til reparasjon av grusveier og oppretting av uteareal som for eksempel parkeringsplasser. Benyttes også som underlag før asfaltering og oppretting før støping. Massen bør komprimeres. Drenerer ikke.

Pris pr. tonn

FJELLGRUS 0/4 mm

Egner seg godt til reparasjon av grusveier og oppretting av uteareal som for eksempel parkeringsplasser. Fjellgrus legges ofte som underlag før hagesingel 8/11 mm. Benyttes også som underlag før asfaltering og støping. Massen bør komprimeres. Drenerer ikke. Kan også brukes som kabelsand

Pris pr. tonn

FJELLGRUS 0/14 mm

Egner seg godt til reparasjon av grusveier og oppretting av uteareal som for eksempel parkeringsplasser. Fjellgrus legges ofte som underlag før hagesingel 8/11 mm. Benyttes også som underlag før asfaltering og støping. Massen bør komprimeres. Drenerer ikke.

Pris pr. tonn

VEKSTJORD

Vekstjorden kan være matjord eller kunstig blandet jord, for eksempel sand blandet med torv.

Pris pr. tonn

KABELSAND NATUR 0-8

Egner seg til å legge rundt elektriske kabler og trekkrør for å transportere bort varme.

Pris pr. tonn

FYLLMASSE NATUR SAMS

Oppfylling i terenget og p-plasser/vei-kropp fyllehøyde mer en 25cm som dekkes igjen med ønsket topplag eks fjellgrus 0/14. Drenerer ikke

Pris pr. tonn

FYLLMASSE NATUR 0-60

Oppfylling (lik sams) der fyllehøyden er lav (mindre en 25cm) drenerer ikke.

Pris pr. tonn

PUKK 4-12mm

Pukk 4-12mm egner seg godt for strøing. Brukes også som oppretting for støping og underlag til terrasser og hageganger. Pukk 4-12 mm kan også brukes på gårdsplass, men fester seg lett i skosålene.

Pris pr. tonn

PUKK 8-16mm

Pukk 8-16mm brukes som drenering i blant annet grøfter, rundt drensrør, hus, garasjer og bak støttemurer. Pukk 8-16 mm egner seg også til avretting før støping. Kan legges ut for hånd.

Pris pr. tonn

PUKK 16-30mm

Pukk 16-30mm egner seg som drenering, veibygging, fylling i grøfter og inntil betongkonstruksjoner.

Pris pr. tonn